Info Sharing Info Sharing

Entries with tag infosharing .

The Language of Information Literacy: Do Students Understand?

Program literasi maklumat di perpustakaan akademik bertujuan membimbing warga universiti melaksanakan pencarian maklumat menggunakan kaedah yang berkesan bagi pengaksesan maklumat yang cepat, tepat dan sahih. Untuk itu, Info Sharing @ PTAR memaparkan perkongsian maklumat melalui artikel berjudul The Language of Information Literacy: Do Students Understand?Artikel ini memberi penerangan tentang penggunaan istilah-istilah perpustakaan dalam program literasi maklumat untuk kefahaman pelanggan perpustakaan. Teks penuh artikel boleh dimuat turun melalui e-mel atau dengan melayari pautan berikut:
 
Sumber: College and Research Libraries
 
 
Team Info Sharing @ PTAR
Anda ada maklumbalas tentang Info Sharing @ PTAR? Jika YA sila ajukan kepada:
Bahagian Perkhidmatan Akademik
Jabatan Perkhidmatan Perpustakaan
Perpustakaan Tun Abdul Razak
No. Tel: 03-55438581 | 03-55438582

Using a blog and social media promotion as a collaborative community building marketing tool for library resources

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera
YBhg. Datuk/Datin Paduka/Prof/Tuan/Puan

Penggunaan teknologi dalam kegiatan promosi perpustakaan semakin berkembang dan membawa impak positif kepada pengguna. Kemudahan media sosial seperti blog, facebook dan twitter digunakan sebagai salah satu kaedah untuk mempromosikan koleksi dan perkhidmatan perpustakaan. Info Sharing @ PTAR memaparkan perkongsian maklumat berkenaan Using a blog and social media promotion as a collaborative community building marketing tool for library resources. Perkongsian artikel ini menjelaskan topik yang boleh dikongsikan dalam penggunaan media sosial antaranya Books displays, Reference books, Themed months, New features, services or content, Electronic resources, News and current events, Campus events and conferences.

Sumber: Emerald Insight

 

Anda ada maklumbalas tentang Info Sharing @ PTAR? Jika YA sila ajukan kepada:

Puan Asmah Maarof; e-mel: asmah@salam.uitm.edu.my

Puan Jaz Norfazuna Jaafar; e-mel: norfazuna2335@salam.uitm.edu.my

Big Data

Assalamualaikum W.B.T / Salam 1 Malaysia / Salam 1 UiTM

YBhg. Prof Emeritus/ Dato'/ Datuk/ Datin Paduka / Prof/ Tuan/ Puan

 

INFO SHARING @ PTAR BIL 5 JUN 2017

 

Majlis Perasmian Big Data Lab @ UiTM dan Advanced Analytics Engineering Centre (AAEC) di Universiti Teknologi MARA telah disempurnakan oleh YB Dato' Seri Idris Jusoh, Menteri Pendidikan Tinggi pada 25 Mei 2017. Big Data Lab @ UiTM merupakan makmal kompetensi Big Data yang ke enam menerusi dua perjanjian yang dimeterai pada 2012 dan 2014 di antara Kementerian Pendidikan Tinggi dengan Prestariang Systems Sdn Bhd. Selain UiTM, lima lagi makmal kompetensi lain telah sedia dibangunkan di Universiti Utara Malaysia, Universiti Sains Malaysia, Universiti Malaysia Terengganu, Universiti Malaysia Sarawak dan Politeknik Ibrahim Sultan.

 

Makmal big data adalah merupakan inisiatif terkini KPT bagi melahirkan pakar analitik data dalam memenuhi pasaran pekerjaan di masa hadapan. Untuk itu, bermula keluaran nombor 5 Jun 2017, Info Sharing @ PTAR memaparkan perkongsian maklumat secara bersiri mengenai perkara ini.

 

Teks penuh artikel boleh dirujuk pada lampiran yang disertakan:

 

 

Team Info Sharing @ PTAR

Anda ada maklumbalas tentang Info Sharing @ PTAR? Jika YA sila ajukan kepada:

Bahagian Perkhidmatan Akademik

Jabatan Perkhidmatan Perpustakaan

Perpustakaan Tun Abdul Razak

No. Tel: 03-55438581 | 03-55438582

E-mel: asmah@salam.uitm.edu.my | norfazuna2335@salam.uitm.edu.my

Amanat Menteri Pendidikan Tinggi 2017

Assalamualaikum W.B.T / Salam 1 Malaysia / Salam 1 UiTM

 

YBhg. Prof Emeritus/ Dato'/ Datuk/ Datin Paduka / Prof/ Tuan/ Puan

 

INFO SHARING @ PTAR BIL 1,  2017

 

Info Sharing @ PTAR memaparkan perkongsian maklumat berkenaan Amanat Menteri Pendidikan Tinggi 2017 yang telah diadakan pada 12 Januari 2017 di Dewan Perdana, PICC. 

Sehubungan itu, slaid dan teks ucapan oleh YB Dato' Seri Idris Jusoh, Menteri Pendidikan Tinggi yang membawa tema Redesigning Higher Education boleh dirujuk dengan melayari pautan berikut: 

 

1. Slaid Amanat Tahun Baharu 2017 YB Menteri Pendidikan Tinggi 

2. Teks Ucapan Amamat Tahun Baharu 2017 YB Menteri Pendidikan Tinggi 

 

Sumber: Kementerian Pengajian Tinggi

http://www.mohe.gov.my/teks-ucapan/483-teks-ucapan-amanat-tahun-baharu-2017-yb-menteri-pendidikan-tinggi

 

Bersama-sama ini dikongsikan juga artikel berkaitan Redesigning Higher Education kepada warga UiTM. Teks penuh artikel boleh dirujuk dengan melayari pautan berikut: 

 

3.  Identifying the Dimensions for Culture of Excellence in Higher Education

 

Sumber: Science Direct

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816304906

 

Team Info Sharing @ PTAR

Anda ada maklumbalas tentang Info Sharing @ PTAR? Jika YA sila ajukan kepada:

 

Bahagian Perkhidmatan Akademik

Jabatan Perkhidmatan Perpustakaan

Perpustakaan Tun Abdul Razak

No. Tel: 03-55438581

 

E-mel: asmah@salam.uitm.edu.my | norfazuna2335@salam.uitm.edu.my

Self-directed learning program and the library: supporting instructors in development of multimedia instructional programs

Assalamualaikum W.B.T / Salam 1 Malaysia / Salam 1 UiTM

YBhg. Prof Emeritus/ Dato'/ Datuk/ Datin Paduka / Prof/ Tuan/ Puan

INFO SHARING @ PTAR BIL 2 FEBRUARI 2017

 

Memetik Amanat Menteri Pendidikan Tinggi 2017, perkembangan pesat teknologi maklumat telah mengubah corak pembelajaran mahasiswa kini ke arah belajar secara self-directed learning atau heutagogy.

Perkembangan ini menuntut perubahan minda di pihak para pendidik, pemantapan reka bentuk pengajaran dan pembelajaran pendidikan tinggi serta tidak ketinggalan penyelarasan perkhidmatan oleh pihak perpustakaan.

Untuk itu, Info Sharing @ PTAR memaparkan perkongsian maklumat melalui artikel berjudul Self-directed learning program and the library: supporting instructors in development of multimedia instructional programs. Teks penuh artikel boleh dirujuk dengan melayari pautan berikut:

 

Sumber: National Center for Biotechnology Information

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC225970/

 

Team Info Sharing @ PTAR

Anda ada maklumbalas tentang Info Sharing @ PTAR? Jika YA sila ajukan kepada:

 

Bahagian Perkhidmatan Akademik

Jabatan Perkhidmatan Perpustakaan

Perpustakaan Tun Abdul Razak

No. Tel: 03-55438581 | 03-55438582

E-mel: asmah@salam.uitm.edu.my | norfazuna2335@salam.uitm.edu.my