Info Sharing Info Sharing

Back

Using a blog and social media promotion as a collaborative community building marketing tool for library resources

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera
YBhg. Datuk/Datin Paduka/Prof/Tuan/Puan

Penggunaan teknologi dalam kegiatan promosi perpustakaan semakin berkembang dan membawa impak positif kepada pengguna. Kemudahan media sosial seperti blog, facebook dan twitter digunakan sebagai salah satu kaedah untuk mempromosikan koleksi dan perkhidmatan perpustakaan. Info Sharing @ PTAR memaparkan perkongsian maklumat berkenaan Using a blog and social media promotion as a collaborative community building marketing tool for library resources. Perkongsian artikel ini menjelaskan topik yang boleh dikongsikan dalam penggunaan media sosial antaranya Books displays, Reference books, Themed months, New features, services or content, Electronic resources, News and current events, Campus events and conferences.

Sumber: Emerald Insight

 

Anda ada maklumbalas tentang Info Sharing @ PTAR? Jika YA sila ajukan kepada:

Puan Asmah Maarof; e-mel: asmah@salam.uitm.edu.my

Puan Jaz Norfazuna Jaafar; e-mel: norfazuna2335@salam.uitm.edu.my

Previous