Info Sharing Info Sharing

Back

The Language of Information Literacy: Do Students Understand?

Program literasi maklumat di perpustakaan akademik bertujuan membimbing warga universiti melaksanakan pencarian maklumat menggunakan kaedah yang berkesan bagi pengaksesan maklumat yang cepat, tepat dan sahih. Untuk itu, Info Sharing @ PTAR memaparkan perkongsian maklumat melalui artikel berjudul The Language of Information Literacy: Do Students Understand?Artikel ini memberi penerangan tentang penggunaan istilah-istilah perpustakaan dalam program literasi maklumat untuk kefahaman pelanggan perpustakaan. Teks penuh artikel boleh dimuat turun melalui e-mel atau dengan melayari pautan berikut:
 
Sumber: College and Research Libraries
 
 
Team Info Sharing @ PTAR
Anda ada maklumbalas tentang Info Sharing @ PTAR? Jika YA sila ajukan kepada:
Bahagian Perkhidmatan Akademik
Jabatan Perkhidmatan Perpustakaan
Perpustakaan Tun Abdul Razak
No. Tel: 03-55438581 | 03-55438582