Perkhidmatan Jurnal dan Pangkalan Data (Global) Perkhidmatan Jurnal dan Pangkalan Data (Global)

Perkhidmatan Jurnal dan Pangkalan Data

Mengapa ada bahan yang tidak boleh dimuat turun melalui pangkalan data Science Direct?

Ada 3 kebarangkalian:

 1. Bahan tidak boleh dimuat turun kerana Jurnal/bahan tersebut tidak termasuk di dalam senarai Jurnal/bahan yang dilanggan oleh PTAR. Maka dengan itu, pengguna hanya dapat membaca abstraknya sahaja.
 2. Bagi Judul/Bahan yang dilanggan oleh PTAR, sekiranya muat turun tidak boleh dilakukan, mohon semak perisian PDF yang digunakan, ianya haruslah versi yang sama seperti yang disyorkan oleh Science Direct atau pun versi yang lebih terkini.
 3. Kemungkinan ketiga kegagalan muat turun adalah kerana gangguan pangkalan data itu sendiri. Mohon laporkan kepada Pustakawan PTAR.


Adakah pangkalan data Web of Science (WoS) melanggan bahan berbentuk teks penuh?

 • Tidak.
 • PDDT WoS merupakan pangkalan data Tools atau pangkalan data Indeks. Teks penuh yang didapati melalui WoS adalah teks penuh dari PDDT lain yang dilanggan oleh PTAR sendiri dan juga dari sumber terbuka (open access).


Bagaimana ingin mengakses pangkalan data Science Direct?

 1. library.uitm.edu.my
 2. Click pada pautan Database Subscribe by UiTM
 3. Masukkan id: no pelajar dan password iaitu no i.c
 4. Click pada Online database
 5. Click pada science direct freedom collection
 6. Mulakan carian anda.


Adakah pihak perpustakaan melanggan standard?

 • Pada tahun 2016 PTAR melanggan kepada British Standard Online Complete Set (PDDT Standard)
0 (0 Votes)
Tags: faq
Most Recent
Perolehan Bahan 02 April 2017

Knowledge Base Article Knowledge Base Article

UiTM Institutional Repositories

What type of materials can be submitted by the faculty to be uploaded into UiTM IR?

Types of UiTM Intellectual Property:

 1. Theses
 2. Research Reports
 3. Student Projects
 4. Entrepreneurship Projects
 5. Books
 6. Book Chapter
 7. Proceedings, Journals
 8. Articles
 9. Seminar / Conference Papers
 10. Papers presented in workshops
 11. Professorial Lectures,
 12. Annual Reports,
 13. Seminar / Research Abstracts
 14. Bulletin / Prospectus
 15. Speeches
 16. Maps,
 17. Audio Visual Materials
 18. ‘Musical Composition

How many copies of the materials can the faculty submit?

Num. Types of Material Copies
1. Theses / dissertations 2
2. Research reports 2
3. Student projects 2
4. Entrepreneurship projects 2
5. UiTM Press publications 5
6. Books published by UiTM 2
7. Book chapters 1
8. Proceedings 2
9. Journals 5
10. Articles 1
11. Seminar / Conference Papers 2
12. Workshops / Courses Papers 2
13. Professorial Lectures 5
14. Annual reports 2
15. Exam question papers 1
16. Seminar / Research Abstracts 2
17. Bulletins 5
18. Speeches 2
19. Maps 1
20. Audio Visual materials 1
21. Musical Composition 1

 

Are only quality theses uploaded into University IR?Is it allowed to submit students’ theses in softcopy format?

YES

 

Yes. Only quality theses are uploaded into UiTM IR with minimum grade B.

YES

 

Is it allowed to submit students’ theses in hardcopy format?Who can submit materials to UiTM IR; Staffs or students?

 1. Students
 2. Academic staff.
 3. Non-academic staff.

 

If the article written are published in a journal / proceeding, will it be allowed to be submitted to UiTM IR?

Yes, the article(s) is allowed to be submitted to UiTM IR.

 

Which department need to be contacted to sumbit materials?What is needed if an individual / faculty want to submit materials to UiTM IR?

 1. UiTM Shah Alam - Jabatan Pembangunan Repositori Institusi Universiti (JPRIU), Main Library.
 2. UiTM Selangor - Puncak Perdana Library, Puncak Alam Library & UiTM Sg. Buloh Library.
 3. UiTM branch campus – UiTM branch campus libraries.


What is needed if an individual / faculty want to submit materials to UiTM IR?

Faculties:

Complete the UiTM Intellectual Property Submission Form which can be downloaded from UiTM library’s portal. Attachment may be included if the space on the form is insufficient.
Submit the form with the materials and title listing to:

 1. UiTM Shah Alam - Jabatan Pembangunan Repositori Institusi Universiti (JPRIU), Main Library.
 2. UiTM Selangor - Puncak Perdana Library, Puncak Alam Library & UiTM Sg. Buloh Library.
 3. UiTM branch campus - UiTM branch campus libraries.

Individuals:

Complete the UiTM Intellectual Property Submission Form which can be downloaded from UiTM library’s portal. Attachment may be included if the space on the form is insufficient.
Submit the form with the materials and title listing to:

 1. UiTM Shah Alam - Jabatan Pembangunan Repositori Institusi Universiti (JPRIU), Main Library.
 2. UiTM Selangor - Puncak Perdana Library, Puncak Alam Library & UiTM Sg. Buloh Library.
 3. UiTM branch campus - UiTM branch campus libraries.
0 (0 Votes)
Tags: faq
Most Recent
Perolehan Bahan 02 April 2017

Knowledge Base Article Knowledge Base Article

Berapakah anggaran peruntukan perbelanjaan bagi fakulti di pameran buku?

 • Peruntukan perbelanjaan bagi fakulti di pameran buku adalah bergantung kepada agihan bajet semasa yang diperuntukkan universiti.
 • Sebarang keperluan khusus / program baharu perlu dimaklumkan ke pihak Perpustakaan supaya agihan peruntukan ini dapat memenuhi keperluan yang dinyatakan.


Bagaimana agihan perbelanjaan mengikut fakulti dilakukan?

 • Agihan perbelanjaan adalah mengikut keutamaan yang telah ditetapkan universiti / projek tertentu dan gugusan-gugusan yang berkaitan (Sains & Teknologi, Sains Sosial & Kemasyarakatan dan Pengurusan & perniagaan. 
Bolehkah fakulti mencadangkan buku bagi program baharu?
 • Rujuk Soalan 1.
Bolehkah pihak perpustakaan menyediakan buku bagi program baharu sebelum kemasukan pelajar?
 • Pihak fakulti perlu memaklumkan keperluan bahan bagi program baharu selewat-lewatnya 6 bulan sebelum program dijalankan.
Bolehkah pihak fakulti membuat cadangan bahan ebooks?
 • Cadangan bahan ebooks perlu dikemukakan ke Bahagian Pengurusan Terbitan Bersiri & Sumber Elektronik.
Bilakah tarikh pameran buku akan diadakan?
 • Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur lazimnya diadakan pada akhir April setiap tahun. Hebahan program ini adalah melalui media semasa.
 • Pameran/Pesta Buku PTAR akan dibuat mengikut keperluan. 
Adakah dibenarkan program Master (By Research) membuat cadangan bahan?
 • Cadangan oleh pelajar boleh disalurkan ke Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) fakulti masing-masing.
 • Seterusnya, MPP perlu mendapatkan kelulusan/sokongan Dekan sebelum dikemukakan ke Perpustakaan.
Bolehkah pihak fakulti membuat cadangan bagi buku terbitan lama; sebagai contoh buku yang diterbitkan pada tahun 1970an?
 • Pihak Perpustakaan memproses cadangan judul yang dikemukakan mengikut keperluan pihak fakulti tanpa had tahun terbitan.
Berapa lamakah jangkamasa pembelian bahan oleh perpustakaan?
 • 3 – 6 bulan.
 • Tempoh perolehan bahan ini juga bergantung kepada status bahan di pasaran samada Out of Print, Out of Stock dan sebagainya.
Bolehkah pihak fakulti memohon standard khusus bagi fakulti?
 • Boleh.
 • Sekiranya bahan berkenaan terdapat dalam bentuk elektronik dan bercetak, Perpustakaaan akan membuat perolehan bagi bentuk elektronik. 
Bagaimana membuat cadangan bahan ejournal?
 • Cadangan bahan ebooks perlu dikemukakan ke Bahagian Pengurusan Terbitan Bersiri & Sumber Elektronik.
Adakah perpustakaan mewujudkan sistem reminder bagi mewar-warkan kepada fakulti jumlah terkini yang telah dibelanjakan?
 • Jumlah terkini baki peruntukan boleh dilihat oleh Dekan setiap fakulti melalui Dean’s Portal (Sistem WILS).
Adakah pensyarah UiTM Shah Alam dibenarkan membuat cadangan bagi fakulti di kampus lain (bagi bahan/tajuk yang sama)?
 • Setiap cadangan judul baharu akan diproses menggunakan bajet perpustakaan kampus masing-masing. Sehubungan itu, cadangan judul baharu berkenaan perlu dikemukakan ke perpustakaan kampus yang berkaitan.
Bolehkah perpustakaan membeli koleksi buku panduan/rujukan yang diterbitkan oleh persatuan-persatuan?
 • Boleh.
Bagaimanakah proses yang perlu dilakukan jika fakulti mempunyai bahan hadiah yang ingin diberikan kepada pihak perpustakaan?
 • Kami mengalu-alukan sumbangan bahan dari fakulti termasuk buku, jurnal, prosiding, kertas seminar dan sebagainya.
 • Sebarang hasil penulisan pelajar, staf pentadbiran dan akademik merupakan khazanah universiti dan akan diproses untuk dimuat naik ke repositori universiti . 
Bagaimanakah proses kelulusan cadangan buku dari fakulti dilaksanakan?

Proses kelulusan cadangan baharu adalah seperti berikut:

 1. Pencadang membuat pesanan
 2. Maklumat bahan akan dilengkapkan oleh Perpustakaan dan dikemukakan ke Dekan untuk sokongan.
 3. Cadangan yang telah disokong ini akan dibawa ke Mesyuarat JK Kelulusan Pembelian Buku & Majalah PTAR untuk kelulusan peruntukan.
Selain cadangan pembelian buku adakah staf dibenarkan membuat cadangan pembelian PDDT?
 • Cadangan bahan ebooks perlu dikemukakan ke Bahagian Pengurusan Terbitan Bersiri & Sumber Elektronik.
Apakah yang PTAR maksudkan sebagai Reading list?
 • Bahan reading list merupakan bahan yang disenaraikan sebagai bahan rujukan utama dan rujukan tambahan yang telah diterima dan disahkan oleh Unit Hal Ehwal Kurikulum (UHEK).
Siapakah yang boleh membuat cadangan bahan?

Kategori pencadanga adalah seperti berikut:

 1. Staf akademik
 2. Staf pentadbiran
 3. Sekretariat majlis Perwakilan Pelajar
0 (0 Votes)
Tags: faq
Most Recent